2018-11-19     Elżbiety, Faustyny, Pawła     "Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który pragnie sie czegoś nauczyć." /Jan Paweł II/

HISTORIA SZKOŁY W BRZEZNEJ – LITACZU

 

 

     Szkoła Podstawowa w Brzeznej – Litaczu powstała w 1907 roku na mocy ustawy o obowiązku szkolnym wydanej przez Sejm Galicyjski w roku 1898. Początkowo nauka odbywała się w budynku p. Stanisława Platy zamieszkałego w Brzeznej 16, później przeniesiono się do pomieszczeń, których właścicielem był p. Wojciech Pasiut, Brzezna 225. W latach następnych szkoła mieściła się w budynku Kółka Rolniczego, Brzezna 128. Funkcjonowały tylko 4 sale lekcyjne. Do 1949 roku była to szkoła 6– klasowa, w następnych latach 7– klasowa, a od roku 1966, 8-klasowa.

     W 1950 roku powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły, którego prezesem został Kazimierz Mordarski, a zastępcą Jan Wnęk. Jednak dopiero w 1962 roku podjęto decyzję o budowie nowej szkoły, gdy Społeczny Komitet wszedł w posiadanie parceli pod budowę budynku. Część tej parceli wykupiono na własność, a część zamieniono z parcelą p. Jana Pasiuta zamieszkałego w Brzeznej 15. W 1963 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane w Nowym Sączu przystąpiło do budowy szkoły. Prace prowadzone były przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców wsi. Czyn społeczny miejscowej ludności wyniósł ponad 100 tys. zł, co według ówczesnego przelicznika stanowiło niebagatelną kwotę. Oficjalne otwarcie nastąpiło 3 września 1964 roku.

     W latach 1978/79 rozpoczęto wdrażanie programu 10-letniej szkoły średniej w kl.I. Dwa lata później został powołany oddział specjalny, liczący 8.uczniów. Znaczącym rokiem w funkcjonowaniu szkoły był rok szkolny 1982/83. Po kilku latach nauczania w systemie klas łączonych w tymże roku przywrócono rozłączne klasy V-VIII.

     Przełomowym rokiem okazał się rok 1998/99. Rada Gminy w Podegrodziu przekształciła z dniem 1 września 1999 roku Szkołę Podstawową w Brzeznej - Litaczu o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawową o strukturze klas I-VI. Przez następne dwa lata mieścił się tutaj oddział Gimnazjum w Brzeznej.

       7 X 2007 roku, w 100 – rocznicę powstania, nadano szkole imię Ojca Świętego Jana Pawła II. Do chwili obecnej, tj. do roku 2012 Szkoła Podstawowa funkcjonuje jako sześcioletnia z oddziałem przedszkolnym. Pracuje w niej 12 nauczycieli, 2 pracowników obsługi; obowiązki dyrektora pełni p. mgr Magdalena Górczyk. Z zapisów w Kronice Szkoły wiadomo, że wcześniej szkołą kierowali: p. Jan Janik, p. Klementyna Harasymowicz, p. Stanisława Janur, p. Stanisław Górczyk, p. Anna Górczyk i p. mgr Irena Kurowska.

 

  

 

 

Odwiedziny :