2018-11-19     Elżbiety, Faustyny, Pawła     "Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który pragnie sie czegoś nauczyć." /Jan Paweł II/

 

Biografia Patrona

                Karol został ochrzczony 20 czerwca 1920 roku. W księdze chrztów wadowickiej parafii odnotowano: „Karol Józef Wojtyła, syn Karola i Emilii Kaczorowskiej, urodzony 18 maja 1920 roku…” Był trzecim dzieckiem swoich rodziców. Jego matka zmarła w 1929 roku, starszy brat Edmund – lekarz – odszedł w 1932 roku, a ojciec, oficer, dziewięć lat później.

 

                                                                  

 

          W wieku 9 lat przyjął Pierwszą Komunię Świętą, a gdy miał 18 lat sakrament bierzmowania. Po maturze w 1938 roku rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Podczas wojny młody Karol pracował w kamieniołomach i fabryce chemicznej Solvay.  W latac 1942-45 uczęszczał na wykłady podziemnego seminarium zorganizowanego przez Adama Sapiehę. Równocześnie był jednym z założycieli tajnego Teatru Rapsodycznego. Po wojnie kontynuował studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie oraz na Wydziale Teologicznym UJ. 1 listopada 1946 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Następnie studiował w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z teologii (1948).

 

     Po powrocie do kraju został wikarym w parafii w Niegowici, a następnie w parafii świętego Floriana w Krakowie, potem prefektem i duszpasterzem akademickim. W 1953 roku habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Został wykładowcą teologii moralnej i etyki w seminarium krakowskim i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 4 lipca 1958 roku papież Pius XII mianował go biskupem tytularnym Ombri i biskupem pomocniczym w Krakowie, a w 1964 roku – arcybiskupem. Karol Wojtyła uczestniczył w Soborze Watykańskim II (1962 – 1965). Dwa lata później otrzymał nominację kardynalską. 16 października 1978 roku, na zwołanym po śmierci Jana Pawła I konklawe, został wybrany na 264 papieża. Podczas inauguracji pontyfikatu wygłosił przesłanie: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi"    

     

          Jan Paweł II odbył 146 podróży apostolskich na terenie Włoch. Jako biskup Rzymu odwiedził 301 z 334 parafii rzymskich i uczestniczył w 104 pielgrzymkach zagranicznych. Przemierzył ok. 1,6 mln km, co odpowiada ponad 30 okrążeniom Ziemi wokół równika.

Ojciec Święty przeprowadził 147 ceremonii beatyfikacyjnych, w czasie których ogłosił 1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków) i 51 uroczystości kanonizacyjnych, przedstawiając 478 świętych (w tym 9 Polaków oraz 2 świętych związanych z Polską). Przewodniczył 9 konsystorzom oraz 6 zebraniom plenarnym i mianował 232 kardynałów (w tym 10 Polaków).  Ponadto wygłosił ponad 2400 przemówień. Odbył ponad 1000 audiencji generalnych dla ogółu wiernych, a na audiencjach prywatnych przyjął ponad 1000 osobistości ze świata polityki i kultury.

Zadebiutował już w 1949 roku, publikował wiersze pod pseudonimem Andrzej Jawień. Napisał 5 książek: „Przekroczyć próg nadziei” (X 1994),  „Dar i Tajemnica” (XI 1996), „Tryptyk rzymski” (III 2003),  „Wstańcie, chodźmy!” (V 2004) oraz  „Pamięć i tożsamość”  (II 2005). Pozostawił również po sobie: 43 listy apostolskie, 14 adhortacji, 11 konstytucji oraz 14 encyklik. Wszystkie te dokumenty i dzieła określały linię nauczania papieża na przestrzeni lat. Od początku lat 90. XX wieku Jan Paweł II cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. W czasie świąt Wielkiej Nocy milczący papież po raz ostatni, pośrednio, poprowadził liturgię Wielkiego Tygodnia. 2 kwietnia 2005 roku zakończył się trwający 9497 dni pontyfikat. Był on trzeci pod względem długości w historii Kościoła. Jan Paweł II był najaktywniejszym i najbardziej pracowitym papieżem, wywarł ogromny wpływ na historię świata i Polski w ostatnich 22 latach XX wieku oraz na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Odwiedziny :