2018-11-19     Elżbiety, Faustyny, Pawła     "Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który pragnie sie czegoś nauczyć." /Jan Paweł II/

Ślubowanie uczniów klasy I


           Dnia 6 października odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. Wpisała się ona na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Na uroczystość przybyli: dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie, rodzice uczniów klasy pierwszej, dobra i zła wróżka. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już  nauczyli się w szkole. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Z pomocą prowadzącej odwiedziły różne krainy: geograficzno – przyrodniczą, muzyczną, języka polskiego, matematyki, ruchu drogowego i grzeczności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy, rozpoznawanie figur geometrycznych i cyfr oraz rozwiązywanie zagadek. Po zakończonej prezentacji dobra wróżka uznała, że dzieci zdały „egzamin pierwszoklasisty”. Doniosłym momentem było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonała dyr. szkoły mgr Magdalena Górczyk. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Brzeznej – Litaczu. Dowodem były akty pasowania na ucznia wręczone przez wychowawczynię mgr Joannę Wójcik. Dzieci otrzymały legitymacje od dyrekcji szkoły i upominki od rodziców.  Po uroczystości  wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

       Uroczystość prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Anna Podolak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedziny :