2018-11-19     Elżbiety, Faustyny, Pawła     "Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który pragnie sie czegoś nauczyć." /Jan Paweł II/

Uczniowie klasy I członkami SKO


 31 października 2017r. uczniowie klasy I spotkali się z przedstawicielkami Banku Spółdzielczego w Podegrodziu: p. prezes Magdaleną Konstanty i p. Agatą Żelasko. Panie wygłosiły pogadankę na temat systematycznego oszczędzania. Uczniowie otrzymali książeczki SKO i drobne upominki. Ponadto zostali zaproszeni do siedziby BS w Podegrodziu.

 

Odwiedziny :